+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a fost modificata si completata de dispozitiile Legii nr. 376/2006 publicata in M. Of. Nr. 846 din 13.10.2006.

Noua reglementare dispune printre altele, urmatoarele:

– Constituie infractiune continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente, potrivit legii;

– Presedintii consiliilor judetene, primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala, dupa caz;

– Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza s-a savarsit contraventia;

– In cazul savarsirii infractiunilor prevazute de Legea 50/1991, organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotararea de condamnare, masurile de incadrare a lucrarilor in prevederile autorizatiei si de desfiintare a constructiilor realizate nelegal, organele de control competente putand cere organelor de urmarire penala sesizate sau dupa caz, instantei sa dispuna oprirea temporara a executarii lucrarilor, pe tot parcursul procesului penal;

– Pentru desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor executate fara autorizatie, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului autoritatile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale specializate in astfel de lucrari, in conditiile legii.

Sursa: www.avocatnet.ro