+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Etapele inscrierii in cartea funciara

Etapele inscrierii in cartea funciara
Fara plan cadastral nu se poate face nicio instrainare a unui imobil. De cadastru veti avea nevoie nu numai in scopul vanzarii, ci si pentru o donatie, mostenire sau in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului. In cazul in care imobilul a fost dobandit dupa 1 iulie 1999 (data la care a intrat in vigoare Legea cadastrului si cartii funciare) si exista un plan cadastral, nu mai este nevoie de realizarea altuia.

Etapele inscrierii in cartea funciara:
Conform legislației in vigoare, documentatia pentru inscrierea in cartea funciara se face intr-un dosar unic, iar dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara, beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si delimitare a imobilului.
Pentru intocmirea dosarului se parcurg urmatoarele etape:
•        se stabileste amplasamentul imobilului;
•        lucrarea se realizeaza de catre o persoana autorizata și presupune documentarea tehnica, executia lucrarilor de teren si birou, elaborarea documentatiilor. Aceste persoane se supun Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez;
•        se depune documentatia la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
•        documentatia se receptioneaza, cu inregistrarea in Registrul cadastral al imobilelor, denumit index cadastral, urmand sa se faca receptia cadastrala si sa se transmita documentatia asistentului-registrator;
•        ultima etapa este inscrierea imobilului in cartea funciara.
Documentatia pentru inscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris:
•        cerere de solicitare a informatiilor si conventie;
•        cerere de receptie si inscriere;
•        declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat;
•        descrierea lucrarilor topografice si geodezice;
•        plan de incadrare in zona sc. 1:2000 – 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000;
•        plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz;
•        extras din planul parcelar pentru conformitate avizat de primar;
•        releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului;
•        tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu;
•        masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice si prin tehnologia GPS;
•        calculul suprafetelor;
•        descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;
•        dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;
•        actul de proprietate;
•        certificatul fiscal.
Sursa:  www.casamea.ro