+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Cum intabulam o locuinta care nu are autorizatie de construire

Cum intabulam o locuinta care nu are autorizatie de construire
Constructiile ridicate pana in anul 2001 pentru care proprietarii nu au avut autorizatie de construire vor putea fi intabulate.

Ordonanta de Urgenta nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 permite acest lucru.
Prin aceasta ordonanta de urgenta se instituie Programul National pentru inregistrarea proprietatilor imobiliare in evidentele de cadastru si carte funciara, pe baza planului multianual.
Ordonanta de Urgenta nr. 64/2010 creeaza premisele intabularii constructiilor realizate pana in anul 2001 fara autorizatie de construire, in vederea introducerii acestora in circuitul juridic civil prin inscrierea in cartea funciara. Acest lucru se poate face in baza certificatului emis de primar prin care se atesta ca imobilul figureaza in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale. Prin aceasta reglementare, cetatenii vor putea dovedi dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul lor fara a mai promova actiuni in instantele de judecata.
Aceasta ordonanta de urgenta defineste clar etapele necesare pentru inregistrarea sistematica a imobilelor in cadastru si cartea funciara, stabilindu-se o procedura administrativa pentru identificarea proprietarilor si a posesorilor de terenuri si constructii, astfel incat, in momentul finalizarii acestor lucrari, sa poata fi inventariate si inregistrate in cadastru si cartea funciara inclusiv imobilele pentru care detinatorii acestora nu au acte de proprietate.
Actul normativ instituie obligativitatea introducerii datelor de identificare a persoanelor fizice si juridice in toate actele privitoare la imobile. Mentionarea in aceste acte a codului numeric personal sau a codului de identificare fiscala ori a codului unic de inregistrare va permite identificarea si inregistrarea corecta a proprietarilor in cartea funciara. Aceasta masura va da posibilitatea corelarii si efectuarii schimbului de informatii intre registrele specifice administratiei publice centrale si locale (exemplu: Registrul privind evidenta persoanelor, Registrul agricol, Registrul de evidenta a taxelor si impozitelor etc.).
S-a decis infiintarea Registrului National al Nomenclaturilor Stradale, in care vor fi inscrise denumirile strazilor la nivel national, ceea ce va permite crearea unei evidente unitare a strazilor si a numerelor administrative. Informatiile din acest Registru vor putea fi corelate cu codurile postale si cu adresele fiecarei cladiri, asigurandu-se astfel, in special in mediul rural, unicitatea atribuirii denumirii strazilor.
Sursa: www.casamea.ro